Protipožiarna lesná cesta Zverín – rekonštrukcia

Vykonávanie zemných prác a kompletná úprava Lesnej cesty podľa projektovej dokumentácie.

viac »

Multifunkčné kultúrne centrum obce

Kompletné zateplenie objektu prebehlo v roku 2015.

viac »

Lesná cesta Držatín – rekonštrukcia

Vykonávanie zemných prác a kompletná úprava Lesnej cesty podľa projektovej dokumentácie.

viac »

Lesná cesta Údolie – rekonštrukcia

Vykonávanie zemných prác a kompletná úprava Lesnej cesty podľa projektovej dokumentácie.

viac »

Lesná cesta Lovce – Piesky – rekonštrukcia

Vykonávanie zemných prác a kompletná úprava Lesnej cesty podľa projektovej dokumentácie.

viac »

Lesná cesta Raková – Suchánka – rekonštrukcia

Vykonávanie zemných prác a kompletná úprava Lesnej cesty podľa projektovej dokumentácie.

viac »

Manipulačná plocha pre veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad

Kompletné zemné práce podľa projektovej dokumentácie.

viac »

Oprava Lesnej cesty Krivuľa

Vykonávanie zemných prác podľa projektovej dokumentácie.

viac »

Združený chodník pre chodcov a cyklistov Bohunice – Paderovce, 2. Úsek

Vybudovanie chodníka pre chodcov a cyklistov podľa PD.

viac »

Búracie a asanačné práce Asko Nitra

Búracie a asanačné práce Asko Nitra. Zabezpečovali sme kompletné búracie a asanačné práce ako i prípravu pozemku pred výstavbou obchodného komplexu Asko v Nitre.

viac »

Čierne Kľačany

Realizácia obchádzkovej komunikácie Čierne Kľačany - Nemčinany, úprava cesty.

viac »

Muhlbauer

Terénne práce Muhlbauer. Zabezpečovali sme kompletné terénne práce.

viac »

Nové Mesto - Mnešice, Tušková

Realizácia skládky odpadov

viac »

Slepčany

Realizácia multifunkčného ihriska.

viac »

Výstavba parkovísk a zázemia Asko Nitra

Výstavba parkovísk a zázemia Asko Nitra pre dcérsku spoločnosť spoločnosti TESCO STORES SR, a.s., nábytkársky dom Asko sme dodávateľsky zabezpečovali, výstavbu parkovísk a ďalšieho infraštruktúrneho zázemia prevádzky.

viac »