Čierne Kľačany

Realizácia obchádzkovej komunikácie Čierne Kľačany - Nemčinany, úprava cesty.