Kontakt

ZE-PRA, spol. s r.o.
1. mája 1/B
953 01 Zlaté Moravce

Korešpodenčná adresa:
1. mája 1/B
953 01 Zlaté Moravce

IČO: 36 736 309
IČ DPH: SK2022314822
 

tel. č.:
Kancelária: 0917 905 238
Ekonóm: 0911 922 955
Stavbyvedúci: 0917 760 091

 

email: zepra@zepra.sk
  sekretariat@zepra.sk
  kancelaria@zepra.sk
 

ekonom@zepra.skkontaktná osoba/konateľ spoločnosti:
Bc. Dušan Rajtar

Bankové spojenie:
IBAN : SK06 3000 0000 0000 0027 6998 , SZRB, a.s.

Registrácia:
Okresný súd v Nitre OR, odd. Sro, vložka č.19425/N
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Nitra:
http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=91102&SID=9&P=1