Úvod

Spoločnosť ZE-PRA, spol. s.r.o. bola založená v roku 2007. Naším hlavným cieľom je kompletná realizácia zemných prác a spevnených plôch. Zaoberáme sa predovšetkým na priemyselné parky a objekty ako aj spevnené plochy okolo nákupných centier. Ďalej búracie práce a asanačné práce, nakladacie rampy a realizácie spevnených plôch od HTU až po kompletnú komunikáciu či spevnenú plochu. Taktiež sa zaoberáme prácami ako: zakladanie stavieb, armovacie a šalovacie práce, kladenie zámkovej dlažby a obrubníkov ako aj ostatných stavebných prác. Od začiatku sa firma ZE-PRA, spol. s.r.o. špecializuje na kompletné realizácie zemných prác a spevnených plôch, demolačné práce neobmedzeného rozsahu a recykláciu stavebného odpadu.

Odborné vedenie stavieb je zaisťované autorizovaným inžinierom v odbore mestské inžinierstvo a autorizovaným technikom v odbore technika prostredia stavieb, manažérom akosti a stavebným technikom.