Lesná cesta Lovce – Piesky – rekonštrukcia

 Vykonávanie zemných prác a kompletná úprava Lesnej cesty podľa projektovej dokumentácie.