Nové Mesto - Mnešice, Tušková

Realizácia skládky odpadov