Oprava Lesnej cesty Krivuľa

 Vykonávanie zemných prác podľa projektovej dokumentácie.