Multifunkčné kultúrne centrum obce

 Kompletné zateplenie objektu prebehlo v roku 2015.