Manipulačná plocha pre veľkokapacitné kontajnery na komunálny odpad

 Kompletné zemné práce podľa projektovej dokumentácie.