Združený chodník pre chodcov a cyklistov Bohunice – Paderovce, 2. Úsek

 Vybudovanie chodníka pre chodcov a cyklistov podľa PD.