Úvod

Spoločnosť ZE-PRA, spol. s.r.o. bola založená v roku 2007. Naším hlavným cieľom je kompletná realizácia zemných prác a spevnených plôch. Zaoberáme sa predovšetkým na priemyselné parky a objekty ako aj spevnené plochy okolo nákupných centier.

viac »

Strojový park

Pri prácach využívame rôzne stavebné mechanizmy, v tom nám pomáha náš vlastný strojový park: traktor bager JCB 3CX super 3ks, vibračný valec BOMAG 211 D, vibračné dosky BOMAG BPR 55/65, nakladač JCB 425, buldozér CAT D6HXL – pásový dózer, nákladná doprava veľkokapacitnými nákladnými autami

viac »

Činnosti

Zameriavame sa na viacero činností, predovšetkým na: Kompletnú realizáciu zemných prác a spevnených plôch (predovšetkým priemyselné parky), búracie a asanačné práce, príprava HTU, kompletná realizácia komunikácii, príprava pod spevnené plochy

viac »